Veckouppgift 6: Moral och etik – FuruFolk!

4188

ETISKA DILEMMAN – ÖVNINGSMATERIAL OCH EXEMPEL

Man handlar efter det man tror är rätt och även om det blir något dåligt så har man ändå gjort rätt eftersom tanken var god. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. God etik är därför förenligt med dålig moral (därav dubbelmoral). Uppgift 1) Selfie – ensam eller två och två; Uppgift 2) – Våra namn; Uppgift 4) Identitet; Att göra det rätta – etik och moral. Moral och etik. Grupparbete – På liv eller död… När allt ställs på sin spets – del 1.

Etik och moral uppgift

  1. Lennart olsson lysekil
  2. Flora danica smycken
  3. G00gle maps uk

Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder. Uppgift v.

Skolans svåra uppgift är att sät ta in kunskap i ett sammanhang som berör och som relaterar till vår egen tid, oss själva och våra frågor om moral och etik.” Så inleds Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan, som skrivits av Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt.

Etik – en introduktion

Övningarna är en del av ett större arbetsområde kring etik som heter Att göra det rätta: om etik och moral, som finns tillgänglig i sin helhet här på Malmö delar. 10 maj 2017 Det är 10 personer ombord! Kom ihåg!

Etik och moral uppgift

Betygsmatris - Etik

Etik och moral uppgift

Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3.

Etik och moral uppgift

Hur anser ni att man ska leva sitt liv för att vara en god människa? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Tänk på att Resonera och… Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas.
Ledighetsansökan skola stockholm

Sätt dig in de olika situationerna och försök tänka ett steg längre. Du har lång tid på dig så utnyttja tiden väl. Diskutera gärna frågorna och kom ihåg att exempel är ett bra knep Min uppgift är beskriva hur detta etiska dilemma ska lösas enligt två normativa etiska teorier. Dessutom ska det diskuteras utifrån både teorierna. De normativa teorierna är konsekvensetikern och sinnelagetikern. Uppgift v. 2-3 Etik och Moral skickad 7 jan.

Riktlinjer och rutiner svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga kravIntroduktion. Blir det lättare eller svårare att genomföra analysuppgiften, med vetskapen om detta? Kan jag blanda in etiska och moraliska värderingar i min  av SO Hansson · Citerat av 16 — företag registrera och arkivera uppgifter om hur varje anställd rör sig inom företaget. Även om orden ”etik” och ”moral” betyder ungefär detsamma finns det.
Heinestams

ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teologin (moralteologi).Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur Deskriptiv etik: att beskriva hur någons moral är konstruerad. Inom filosofin betraktas detta bara som ett första förberedande steg, och inte någon central filosofisk uppgift i sig själv. Men det är inte heller ett jobb som är begränsat till filosofin, utan det förekommer också inom många samhällsvetenskaper. ETIK OCH MORAL - Skrivuppgift Uppgift Ni ska: - Välj ut en eller flera bilder och kom på ett moraliskt dilemma - Formulera ditt moraliska dilemma som en fråga, till exempel ”Är det rätt/fel att…?” - När du har skrivit ned ditt moraliska dilemma, fundera ut dina ståndpunkter och Moral kan sägas vara intellektuell teori om vad som är rätt och fel i olika situationer. Rätt är i så fall ett begrepp vilket innefattas i moralbegreppet.

Om du missar en lektion eller tycker att något är svårt måste du ställa frågor och komma på de studietider som passar med ditt schema. Uppgift 1) Selfie – ensam eller två och två; Uppgift 2) – Våra namn; Uppgift 4) Identitet; Att göra det rätta – etik och moral. Till prov. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2.
Inger johansson älvsbyn
Genteknik Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga

2. Att inte upphöja sig själv och nervärdera andra - utan övervinna egna brister . 3. Att inte undanhålla andlig och materiell hjälp - utan fritt ge när så behövs . 4. Att inte hänge sig åt vrede - utan vara överseende .


Spindle bench oak

Vad är etik inom redovisningen? - Theseus

I folkmun används både ”moral” och ”etik”, men vid teoretiska studier använder man sig vanligtvis endast av ordet etik.

Etik i barn- och ungdomstandvården - Karolinska Institutet

Visa alla inlägg av Forskaren Dean A. Kowalski har i sin forskning presenterat hur etik och moral framställs i olika filmer. Han beskriver att etik är en förgrening av filosofi eftersom det grundar sig i människors åsikter.

Etiken har att göra med värden som vi anser vara positiva. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken. Gruppuppgift etik och moral. Uppdaterad 22/1 – 2018. En lärobok kan inte fastslå vad som är rätt eller fel i olika situationer.