Spegeljaget – MCSTENBERG

7514

Utvecklande ledarskap UL - Kompetenstjänst

Senior handledare med  Johari fönster är en psykologisk kommunikationsmodell som utvecklades 1955 av de två amerikanska psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham i deras  Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Spegeljaget är ett av sätten att beskriva omvärldens bild av oss.

Spegeljaget psykologi

  1. Iq option skatt
  2. Joyvoice jönköping
  3. Murbräcka på skepps för under antiken
  4. Konstterapi
  5. Sek dkk history
  6. Pappaledighet antal dagar
  7. Vad är gentrifiering

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Vi valde att använda oss av perspektiven symbolisk interaktionism med teorierna spegeljaget och stämplingsteorin samt socialkognitivistiskt perspektiv med social identitetsteori. Vi utförde en kvalitativstudie med åtta semistrukturerade intervjuer där respondenterna var ungdomar i åldern16-19 år diagnostiserade med AD/HD. Symbolisk interaktionism sociologi. Symbolisk interaktionism Av Helene Frick Socialpsykologi mellanmänskliga relationer 15 p Linnéuniversitetet 2012 Inledning Döm ingen förrän du gått en mil i hans mockasiner. För mig betyder det indianska ordspråket att man bör inta den andres perspektiv för att uppnå förståelse innan man dömer den personens handlingar Symbolisk interaktionism Då vi anser att identiteten är social valde vi i vår studie att utgå från Symbolisk interaktionism, med underliggande teorier som definitionen av situationen (Charon, 2004; Svensson, 1992), den generaliserade andre (Mead, 1976), spegeljaget (Mortensen, 2003) och … Nu är det dags att avrunda kursen i Psykologi 1. Er sista uppgift blir att skriva 1-3sidor om socialpsykologi begrepp som ni kopplar till verkliga eller påhittade exempel. Använd så många som möjligt av följande begrepp och teorier på ett relevant och korrekt sätt: Normativ konformitet & … Spegeljaget är ett begrepp som går ut på att vi speglar oss i vad vi tror att andra tänker om oss.

Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Relaterade dokument.

Slå upp spegeljaget på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Er sista uppgift blir att skriva 1-3sidor om socialpsykologi begrepp som ni kopplar till verkliga eller påhittade exempel. Använd så många som möjligt av följande begrepp och teorier på ett relevant och korrekt sätt: Normativ konformitet & … Spegeljaget är ett begrepp som går ut på att vi speglar oss i vad vi tror att andra tänker om oss. Vi tar in hur andra beter sig och reagerar mot oss och tolkar oss själva utifrån det. Speglingen kan se olika ut för olika situationer och när vi är runt olika personer.

Spegeljaget psykologi

Socialpsykologi för socialt arbete - Biblioteken i Avesta

Spegeljaget psykologi

Man kan också generalisera världen, uppfatta sig själv genom någon annans ögon, men det blir oftast inte bra. Självförtroendet påverkas mycket av omgivningen. looking-glass self [ˈlʊkɪŋglɑ:s self], looking glass self, mirror self [ˈmɪrə self] Omgivningens attityder och beteende gentemot en person, när de fungerar som en spegel i vilken man på ett indirekt sätt uppfattar hur man själv är. Teorin om ett spegelsjälv framfördes i början av 1900-talet av Charles Horton Cooley (1864-1929).

Spegeljaget psykologi

På detta sätt ser vi oss själva genom andra ögon. Genom andra, genom spegeljaget, skapar vi också vår självbild.
Fast anställning tillsvidareanställning

När David Bordwell utvecklade sin kognitiva filmteori, Lätt att lära är en hemsida menad att fungera som en kursbok i psykologi. Jag som driver sidan är en gymnasielärare och detta är min lilla hobby (du kan läsa mer om mig här).Om du hittar något otydligt eller felaktigt på sidan hör gärna av dig och om du gillar sidan berätta det gärna. Psykologin kom till i tomrummet mellan fysiologin (läran om kroppen) och filosofin. I alla tider har frågor kring själens välmående intresserat människor och det ser vi spår av långt innan psykologin som vetenskap föddes.

Man speglar sig i den uppfattning man tror att andra har och försöker hela tiden få den bekräftad. Man kan också generalisera världen, uppfatta sig själv genom någon annans ögon, men det blir oftast inte bra. Självförtroendet påverkas mycket av omgivningen. looking-glass self [ˈlʊkɪŋglɑ:s self], looking glass self, mirror self [ˈmɪrə self] Omgivningens attityder och beteende gentemot en person, när de fungerar som en spegel i vilken man på ett indirekt sätt uppfattar hur man själv är. Teorin om ett spegelsjälv framfördes i början av 1900-talet av Charles Horton Cooley (1864-1929). Som en social varelse är människans självbild i mycket en produkt av samspelet med andra.
Steloperera nacken

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Se hela listan på psykologforbundet.se Taube (2007) skriver om begreppet spegeljaget och förklarar att det innebär att värderingen man gör av sig själv påverkas av hur andra värderar oss. Den självuppfattning man har är ett resultat av vår miljö som vi lever i samt de betydelsefulla människorna som finns i vår närhet. Psykologprogrammet – innebär en femårig universitetsutbildning och innefattar ämnen som till exempel psykologi, sociologi, forskningsmetodik och statistik. Socionom – Socionomutbildningen i Sverige motsvarar idag en 3,5 år lång universitetsutbildning inom ämnen som psykologi, juridik, sociologi och socialt arbete. Generalisering (Psykologi): Fenomenet att en organism reagerar på alla situationer som liknar en som den betingats under.

Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi är, vår mänskliga omgivning och interaktionen där emellan . Spegeljaget och den generaliserade andre. Spegeljaget: speglar oss i den uppfattning andra har om oss.
Stadshuskajen


Socialpsykologiska perspektivet Flashcards Chegg.com

På detta sätt ser vi oss själva genom andra ögon. Genom andra, genom spegeljaget, skapar vi också vår självbild. Den generaliserade andre: uppfattar oss själva genom andras ögon. Rörviks pedagogiska psykologi är en manipulationsteknologi där läraren genom olika tekniker skall väcka elevernas motivering. "Genom att barnen känner värme, välvilja och kärlek läggs grunden till uppfostran". Dialektisk dramapedagogik ställs i kontrast till traditionell drama och teater.


Praxis arbetskläder

Självbild: dess ursprung och definition - Utforska Sinnet

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Vi valde att använda oss av perspektiven symbolisk interaktionism med teorierna spegeljaget och stämplingsteorin samt socialkognitivistiskt perspektiv med social identitetsteori. Vi utförde en kvalitativstudie med åtta semistrukturerade intervjuer där respondenterna var ungdomar i åldern16-19 år diagnostiserade med AD/HD. Symbolisk interaktionism sociologi. Symbolisk interaktionism Av Helene Frick Socialpsykologi mellanmänskliga relationer 15 p Linnéuniversitetet 2012 Inledning Döm ingen förrän du gått en mil i hans mockasiner. För mig betyder det indianska ordspråket att man bör inta den andres perspektiv för att uppnå förståelse innan man dömer den personens handlingar Symbolisk interaktionism Då vi anser att identiteten är social valde vi i vår studie att utgå från Symbolisk interaktionism, med underliggande teorier som definitionen av situationen (Charon, 2004; Svensson, 1992), den generaliserade andre (Mead, 1976), spegeljaget (Mortensen, 2003) och … Nu är det dags att avrunda kursen i Psykologi 1.

Instuderingsfrågor 1 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Rörviks pedagogiska psykologi är en manipulationsteknologi där läraren genom olika tekniker skall väcka elevernas motivering. "Genom att barnen känner värme, välvilja och kärlek läggs grunden till uppfostran". Dialektisk dramapedagogik ställs i kontrast till traditionell drama och teater.

av I STOCKHOLM · 2007 — psykologisk missnöjdhet med föråldrade, men fullt funktionsdugliga produkter för Enligt den kände sociologen Charles Horton Cooleys begrepp "spegeljag".